Manga ra mắt vào ngày 04 tháng 05, chương cuối cùng dự kiến phát hành vào ngày 14 tháng 09