Tập 3 và là tập cuối của manga sẽ ra mắt vào ngày 17 tháng 11