Kei Sanbe đã ra mắt phần ngoại truyện vào tháng 06