Anime sẽ được chiếu kèm với bộ phim thứ nhất Yūki Yūna wa Yūsha de Aru: Washio Sumi no Shō vào tháng 03.