Manga ra mắt trên tạp chí Young the 3rd của Kodansha vào năm 2014