Số tháng 1 của tạp chí LaLa, do Hakuensha phát hành, cho hay manga Natsume Yūjin-Chō của Yuki Midorikawa sẽ chuyển sang phát hành hai tháng một lần.

Click để đọc thêm…