Số tháng 12 của tạp chí Afternoon, được Kodansha phát hành vào thứ 6 tuần này, thông báo rằng manga Mushishi của Yuki Urushibara sẽ trở lại với 2 chương đặc biệt trong số tháng 1 và tháng 2 của tạp chí.

Click để đọc thêm…