Vào thứ hai, mangaka Masayuki Ishikawa cho biết ông sẽ kết thúc series manga Moyasimon trong số tháng 3 năm 2014 của tạp chí Morning Two vào ngày 22 tháng 1 năm 2014.

Click để đọc thêm…