Tạp chí Weekly Shonen Champion cho biết mangaka Norio Sakurai sẽ tiếp tục manga hài Mitsudomoe sau hơn một năm vắng bóng. Manga đã tạm ngưng từ mùa xuân năm 2011, song sẽ trở lại trong số thứ 35 của tạp chí vào ngày 26 tháng 7.

Manga đã được chuyển thể thành hai season TV anime, và Crunchyroll đã trình chiếu cả hai season ấy

Click để đọc thêm…