Trên trang web chính thức tạp chí Nguyệt san Comic Rex của Nhà xuất bản Ichijinsha đã tiết lộ rằng manga Masamune-kun’s Revenge (Masamune-kun no Revenge) của tác giả Tiv và Hazuki Takeoka sẽ đi đến chương “cao trào” và được đăng trên tạp chí này số tháng 02 năm 2017 vào ngày thứ ba.