Series xoay quanh một chủ tịch hội học sinh bí mật làm hầu bàn ở quán cà phê nàng hầu.

Tokyopop đã xuất bản được 8 volume của manga Maid Sama! trước khi ngưng hoạt động ở Bắc Mỹ vào năm 2011. Manga đã được J.C. Staff chuyển thể thành một series TV anime dài 26 tập vào năm 2010

Click để đọc thêm…