Vào thứ 6 tuần trước, dải băng quấn quanh volume 3 của manga Kanshikan Tsunemori Akane (tác giả Hikaru Miyoshi) cho hay manga hiện có hơn 380.000 bản in.

Click để đọc thêm…