JIN và Mahiro Satou tạm dừng tung ra chapter mới đến bây giờ