Số 41 năm nay của tạp chí Weekly Shonen Jump sẽ đăng chương cuối cùng của manga Illegal Rare vào ngày 8 tháng 9. Jump Comics sẽ xuất bản vol 3 vào tháng 10 và vol 4 vào tháng 11.

Click để đọc thêm…