Manga kinh dị xác sống của Kengo Hanazawa quay lại vào 16 tháng 01