Weekly Shounen Jump của Shueisha đã thừa nhận việc Yoshihiro Togashi sẽ tiếp tục Hunter x Hunter sau đợt tạm dừng từ tháng 6 năm ngoái. Thông tin chi tiết sẽ được công bố cụ thể hơn trên các số sau của tạp chí.

Click để đọc thêm…