Studio DEEN ra mắt anime dưới dạng OAD (OAV được phát hành trên DVD) kèm với tập 24 của manga