Tập 5 của manga đã ra mắt vào thứ sáu; tập 6 (tập cuối) dự kiến ra mắt vào tháng 01