Comic Birz thông báo rằng Hidekaz Himaruya sẽ bắt đầu phát hành định kì manga Hetalia. Kì phát hành của tháng mười cũng đăng kèm theo những thông tin mới nhất về anime

Himaruya đã phát hành online manga của ông. Ông cũng là người đã đóng góp trong số đầu tiên của tờ tạp chí mới Comic Spica từ Gentosha.

Click để đọc thêm…