Manga xoay quanh một nữ “linh hồn trong cổ vật” đi cùng với một cậu bé