Bộ phim gồm 2 phần sẽ được phát sóng ở Tokyo vào tháng 06, ở Osaka vào tháng 07.