Manga được chuyển thể từ anime Ace Attorney từ tháng 03 năm 2016.