Trên tạp chí tuần san Shonen Jump của Shueisha số 32 của năm ra mắt vào thứ hai đã tiết lộ rằng manga Gintama của tác giả Hideaki Sorachi đang đi đến phần cuối kể từ chương tiếp theo.