Chương kế cuối của manga sẽ được đăng trên tạp chí Zōkan Flowers vào ngày 14/11

Sau khi Shogakukan ngưng xuất bản tạp chí Yuu Watase Perfect World Fushigi Yûgi, Yuu Watase đã tạm ngưng sáng tác Fushigi Yûgi: Genbu Kaiden trong vòng hai năm, sau đó tiếp tục manga này trên tạp chí Rinka vào năm 2010

Click để đọc thêm…