Manga của họa sĩ Shinjirō dựa trên series light novel của Gen Urobuchi ra mắt vào năm 2011