Trên tạp chí tuần san Shōnen Magazine (ảnh bên phải) của Kodansha số 41 trong năm đã đăng chương thứ 500 của manga Fairy Tail do Hiro Mashima sáng tác vào hôm thứ tư.