Mangaka Kajio đã thông báo trên số tháng 7 nguyệt san Comic Zenon do Tokuma Shoten phát hành vào thứ 4 rằng chương tiếp theo của manga DD Hokuto no Ken sẽ là chương cuối. Tokuma Shoten sẽ xuất bản số tới của nguyệt san Comic Zenon vào 25 tháng 6