Hai diễn viên Shinichi Tsutsumi, Kyoko Koizumi sẽ xuất hiện trong series được dựa trên manga của Hiroshi Fujimoto