Hirofumi Takei sẽ kết thúc manga Chopperman (spinoff của manga One Piece) trong số tháng 2 năm 2014 của tạp chí Saikyō Jump, được Shueisha phát hành vào ngày 4 tháng 1.

Click để đọc thêm…