Kia Asamiya ra mắt dòng figure mới và art mới vào chủ nhật