Series của tác giả Junya Inoue ra mắt từ năm 2009 và được thông báo đi đến arc cuối vào năm 2014.