NXB figure Good Smile Company đã xác nhận rằng manga bốn khung tranh Black Rock-chan sẽ ra mắt trên tạp chí 4-Koma Nano Ace

Trong manga, họa sĩ ringo biến nhân vật chính của franchise Black Rock Shooter thành các nhân vật ở dạng siêu biến thể (đầu to gần bằng thân nhằm tạo nét dễ thương) gọi là “Rock-chan” và “De-chan.”

Click để đọc thêm …