Manga Bōken Electriciteit-tō (tác giả Kenji Tsuruta) đã quay trở lại trong số tháng 6 của tạp chí Monthly Afternoon, được Kodansha phát hành vào ngày 25/4.

Click để đọc thêm…