Số tháng 3 của tạp chí Jump Square, được Shueisha phát hành vào thứ 3, cho hay manga Blue Exorcist của mangaka Katō Kazue hiện có hơn 12 triệu bản in. Volume 12 của manga được xuất bản tại Nhật vào ngày 27/12. Tới tháng 1 năm 2013, series đã có 10 triệu bản in.

Click để đọc thêm…