Manga Bleach tạm ngưng

August 4, 2012 | | Manga

Vì lý do sức khỏe của tác giả Tite Kubo, manga Bleach sẽ phải tạm ngưng. Manga sẽ không được đăng trong số kết hợp 36-37 của tạp chí Shonen Jump, mà sẽ được thế chỗ bởi one-shot “My Mom is a Spy”.

Click để đọc thêm…