Sau 19 năm, Hiroaki Samura sẽ kết thúc manga dã sử Blade of the Immortal số tháng 2 năm 2013 của tạp chí Monthly Afternoon, phát hành bởi Kodansha.

Manga đã được chuyển thể thành một TV anime vào năm 2008,và Media Blasters đã phát hành bản tiếng Anh anime ấy.

Click để đọc thêm…