Manga phát hành hàng tháng chỉ mới quay trở lại vào tháng 06 sau nhiều lần tạm hoãn