Manga hài lãng mạn xoay quanh mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm của trường đại học