Kanzaki đã có “một thông báo quan trọng” về series manga này trong tháng vừa rồi trên tạp chí nguyệt san Shōnen Ace của Kadokawa ra ngày 26 tháng 06.