Số tháng 11 của tạp chí Karen, được Nihonbungeisha phát hành vào thứ 3 tuần này, cho hay Makoto Tateno sẽ kết thúc BL manga Aoi Hitsuji no Yume sau 4 chương nữa. Manga sẽ không được đăng trong số tiếp theo của Karen, do đó nó sẽ kết thúc trong số tháng 7 năm 2015 vào ngày 30/5 nếu không có lần tạm ngưng nào nữa.

Click để đọc thêm…