Ishiguro ra mắt manga vào 2005, manga được chuyển thể thành TV anime vào 2010