M ột series dài 8-tập dựa trên quyển sách nói về cuộc sống thực của Samurai Sakai Banshirō
sẽ công chiếu vào tháng 01.