Bộ kịch chuyển thể từ manga Aku no Hana (Tạm dịch: Những đóa hoa của quỷ) của tác giả Shūzō Oshimi đang được chuẩn bị lên sàn diễn. Đoàn nghệ sĩ Gekidan Takumi đang chuẩn bị cho đứa con tinh thần thứ 10 của họ