Số thứ 29 năm nay của tạp chí Morning, được Kodansha phát hành vào thứ 5 tới, cho hay manga Vagabond (tác giả Takehiko Inoue) sẽ không quay trở lại trong số này như thông báo trước đó, mà lùi lại tới mùa thu.

Click để đọc thêm…