Tsuna Kitaumi đang thực hiện manga dựa trên arc ‘Double Seven’ của series novel.