Bên cạnh các manga nối tiếp như One Piece, D-Gray man, Chàng quản gia… còn có các manga mới như:

  • Chiếc nơ kì ảo của Hime
  • Thiên thần cuối thế kỉ
  • Và sự trở lại của manga Ninja loạn thị – tập 1 giá 22.000

Click để đọc thêm…