Manga mới: Yuto – Tập 1, 2, 3 (Giá: 14.000), Thanh kiếm huyền thoại – Tập 1 (Giá: 14.000)

Các manga tiếp tục sau khoảng thời gian ngưng : Hoàng cung – Tập 22 , Hiệp sĩ Vampire- Tập 12
Bên cạnh đó là các manga hàng tuần và cách tuần

Click để đọc thêm…