Bên cạnh các manga tiếp nối như Tôi là IDOL 12, Lãng khách Kenshin 28, D-LIVE 7, ZIG★ZAG 7 còn có các manga mới như:

  • Chuyện cấp BA
  • Đôi tay kì diệu
  • Đặc biệt là sự xuất hiện của manga bom tấn Giả kim thuật sư – Fullmetal Alchemist
Chuyện cấp BA

Click để xem thêm …