– Cuối cùng thì Magi, Kuroko và 7Seeds cũng đã trở lại ~

– Manga tháng 10 – Tháng của Doraemon với những câu chuyện mới nhất về nhóm bạn

Click để đọc thêm…