• Manga mới: Cuộc xâm lăng của bé mực tập 1. Cuối cùng TVM cũng đã mua bản quyền ika-chan :”>
  • Phát hành nối tiếp tiếp resident evil 2.
  • Còn gì nữa nào…

Click để đọc thêm…